Naše služby


  Všetky vykonávané služby a vytvárané zostavy daňovej evidencie je možné prispôsobiť špecifickým požiadavkám klienta.

V prípade záujmu klienta je samozrejmosťou zastupovanie pred štátnymi inštitúciami, akými sú finančné úrady, správa sociálneho zabezpečenia, zdravotné poisťovne a ďalšie.