Personalistika a mzdy


  Spracujeme podklady pre mzdy, vykonáme výpočet mzdy vrátane odvodov a ostatných foriem odmeňovania zamestnancov, konateľov alebo spoločníkov.
Vyhotovíme prehľady pre Sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu, podľa požiadaviek klienta pripravíme pracovné zmluvy, dohody a prácach vykonaných mimo pracovný pomer a smernice týkajúce sa zamestancov.

Mzdové účtovníctvo ďalej zahŕňa :

• prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov z/do poisťovní
• vedenie osobných údajov zamestnancov
• výpočet mzdy, rekapitulácia mzdy
• výplatné pásky, mzdový list
• výplata miezd na osobné účty
• mincovka
• vypracovanie výkazov pre odvody do fondov a ich doručenie
• prevodný príkaz
• evidencia dovoleniek a hodinových priemerov
• vyúčtovanie dane
• rekapitulácia účtovníctva
• potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch
• potvrdenie o príjme na rodinné prídavky alebo na účely výpočtu
   nemocenských dávok pre sociálnu poisťovňu
• rozviazanie pracovného pomeru
• vypracovanie zápočtu rokov a evidenčeného listu
• ohlasovanie vytvorených a zaniknutých pracovných miest
• prehľady a hlásenia pre daňový úrad
• konzultácie a poradenstvo