Daňové priznania


Spracovanie daňového priznania fyzickej alebo právnickej osoby v rozsahu:

• spracovanie inventarizácie
• uzatvorenie účtovných kníh
• vykonanie ročných odpisov
• vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch
• vypracovanie výkazu o majetkoch a záväzkoch
• vypracovanie súvahy
• vypracovanie poznámok k daňovému priznaniu
• vypracovanie daňového priznania