Daň z pridanej hodnoty


Evidencia dane z pridanej hodnoty zahŕňa :

• evidencia prijatých zdaniteľných plnení
• evidencia uskutočnených zdaniteľných plnení
• vypracovanie a podanie daňového priznania DPH
• vypracovanie a podanie Kontrolného výkazu
• vypracovanie a podanie Súhrnného výkazu