Cenník služieb


Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1.júla 2019.

Vedenie účtovníctva

Účtovná položka je jeden účtovný zápis

Právnická osoba, podvojné účtovníctvo

od 0 do 100 položiek mesačne…. 1,40 € za položku (min 120 € mesačne)
od 101 položiek mesačne…………………………….(min. 150 € mesačne) dohodou
Platiteľ DPH: Spracovanie DPH, Kontrolný výkaz, Súhrnný výkaz……… 50 €
(mesačne, alebo kvartálne podľa zdaňovacieho obdobia)

Jednoduché účtovníctvo

od 0 do 100 položiek mesačne … 1,00 € za položku (min. 50 € mesačne)
od 101 položiek mesačne………………………(min. 90 € mesačne) dohodou
Platiteľ DPH: Spracovanie DPH, Kontrolný výkaz, Súhrnný výkaz……… 50 €
(mesačne, alebo kvartálne podľa zdaňovacieho obdobia)


Spracovanie daňového priznania právnická osoba …………… 150 €

Vyhotovenie účtovnej závierky ………………………………………… 100 €

Vyhotovenie účtovnej závierky, spracovanie daňového priznania
fyzická osoba ………………………………………………………………… 120 €
Spracovanie paušálnych výdavkov ako podklad k daňovému
priznaniu ………………………………………………………………………… 30 €

Spracovanie daňového priznania daň
z motorových vozidiel, 1 MV …………………………………………………… 35 €
každé ďalšie motorové vozidlo ………………………………………………… 5 €

Registrácie (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, zmeny
v registrácii, iné podania) …………………………………………… 20 €
Vyhotovenie štatistiky (mesačná, kvartálna, ročná) ……… 30 €

Spracovanie miezd

od 1 do 10 zamestnancov ………………………………… 13 € zamestnanec/mesiac
od 11 do 20 zamestnancov ……………………………… 11 €
od 21 do 30 zamestnancov ………………………………… 9 €
od 31 a viac ……………………………………………………… dohodou

Spracovanie obdobných pracovných pomerov, tak ako spracovanie
hlavného pracovného pomeru

Spracovanie ročnej mzdovej uzávierky,
vypracovanie ročného zúčtovania pre zamestnancov ……………… 150 €

Ostatné

Poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti mimo bežného poradenstva týkajúce sa
základného poradenstva v rozsahu voľnej živnosti ………… dohodou