Cenník služieb


Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1.januára 2017.

Vedenie účtovníctva

Účtovná položka je jeden účtovný zápis

Právnická osoba, podvojné účtovníctvo platca DPH

od 0 do 100 položiek mesačne ……….1,20 € za položku (min 90 € mesačne)
od 101 položiek mesačne………………(min. 150 € mesačne) dohodou

Právnická osoba, podvojné účtovníctvo, neplatca DPH

od 0 do 100 položiek mesačne ….…….1 € za položku (min 60 € mesačne)
od 101 položiek mesačne………………(min. 120 € mesačne) dohodou

Jednoduché účtovníctvo

od 0 do 100 položiek mesačne ……….0,90 € za položku (min. 30 € mesačne)
od 101 položiek mesačne………………(min. 50 € mesačne) dohodou

Spracovanie DPH, KV, Súhrnný výkaz ……………………………… 50 € + DPH
Spracovanie daňového priznania právnická osoba ……………… 150 € + DPH,
Vyhotovenie účtovnej závierky ……………………………………… 100 € + DPH

Vyhotovenie účtovnej závierky, spracovanie daňového priznania
právnická osoba..... 150 €

Vyhotovenie účtovnej závierky, spracovanie daňového priznania
fyzická osoba...........100 €
Spracovanie paušálnych výdavkov ako podklad k daňovému priznaniu ......... 30€

Spracovanie daňového priznania daň
z motorových vozidiel, 1 MV..........................35 €
každé ďalšie motorové vozidlo........................5 €

Registrácie (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty,
zmeny v registrácii) ...................................................................... 15 € + DPH
Vyhotovenie štatistiky ( mesačná, kvartálna, ročná ) ..................... 20 € + DPH

Spracovanie miezd

od 1 do 10 zamestnancov ….… 11 € zamestnanec/mesiac
od 11 do 20 zamestnancov ….. 10 €
od 21 do 30 zamestnancov …… 9 €
od 31 a viac …………………....…. podľa dohody
spracovanie obdobných pracovných pomerov, tak ako spracovanie
hlavného pracovného pomeru spracovanie ročnej mzdovej uzávierky,
vypracovanie ročného zúčtovania pre zamestnancov..............150 €

Ostatné

konzultácie a iné poskytnuté služby ….… dohodou